top of page

OUR WORK

ก่อนที่เราจะเริ่มออกเดินทาง ไปกับธุรกิจของเพื่อนๆ เราได้วิเคราะห์และเจาะลึกถึงมุมมองของลูกค้าของเพื่อนๆ เราดูอินไซด์ของลูกค้า มองในมุมมองของพวกเขา และเมื่อเราเข้าใจมากขึ้น เราจึงเริ่มวางแผนเส้นทางช่องทางด้วยระบบดิจิตอลอะไรที่จะสื่อสารให้กับลูกค้าของเพื่อนๆได้ดีที่สุด บางครั้งหน้าร้านและหน้าร้านออนไลน์จะต้องเชื่อมต่อกันให้สมบูรณ์ บางธุรกิจอาจเพียงแค่ปรากฏหน้าเพจเท่านั้นเพื่อเล่าเรื่องราวความแตดต่างของธุรกิจแต่ละคน และนี่ก็เป็นตัวอย่างบางเว็ปไซต์ที่เราออกแบบ และ ทำการตลาดให้

bottom of page