top of page
  • Writer's pictureNum | Sahathust

Damo ตั๊กม้อ สำนักฝึกปรือวิชา AI แห่งใหม่ของอาลีบาบา


วันนี้ถ้าเรามองคนจีน และเปรียบเทียบกับอดีต มีอะไรหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปมาก จากข้อมูลล่าสุด ประชากรจีนทั้งหมดมีประมาณ 1,400 ล้านคน (สหรัฐมี 320 ล้านคน) ถ้าจะให้เทียบเด็กอเมริกันสายวิทย์ที่จบการศึกษาที่อเมริกา 1 คน ในเวลาเดียวกันนั้นเด็กจีนสายวิทย์จะจบออกมาถึง 8 คน


สถาบันการศึกษาเทคโนโลยีในอนาคต | Noonnum.com
DAMO สถาบันการศึกษาเทคโนโลยีของ อาลีบาบา | Noonnum.com

ผู้นำจีนคนล่าสุด ( พันปีจะมีสักคนอย่าง - สีจิ้นผิง) ประกาศว่าจีนจะเป็นประเทศผู้นำเทคโนโลยีโดยเฉพาะทางด้าน AI(เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์) ความได้เปรียบของประเทศจีนนั้น ไม่ใช่แค่คนของเขาเก่งกว่า แต่รัฐบาลของเขาซึ่งวางแผนรวมอำนาจและ จัดแผนการเติบโตระยะยาวที่ เน้นการกระตุ้นเศรฐกิจภายในประเทศ โดยในอดีตนั้น เราทราบว่าสินค้าของจีนนั้นไม่ดี ไม่มีคุณภาพ ผลิตออกมาด้วยแรงงานราคาถูก และสินค้าต่างๆถูกส่งออกให้คนต่างชาติใช้กันในราคาที่ถูกที่สุด เพื่อการแข่งขันในตลาดโลก


ในปัจจุบัน ผู้นำจีนได้เปลี่ยนแผนโดยกระตุ้นให้คนในประเทศจีนได้ใช้ของที่ผลิตในจีนด้วยแผนการผลิตแบบใหม่ (ด้วยแผนMade in China 2025) และกระตุ้นให้ผู้ผลิตใช้เทคโนโลยีล่าสุด เข้าไปมีบทบาทปรับปรุงอุตสหกรรมในแต่ละภาคส่วนต่างๆ ใหม่ทั้งหมด โดยเน้นที่คุณภาพ เพื่อสร้างการแข่งขันระหว่างภาคเอกชนด้วยกัน ใช้ระบบการเมืองที่แข็งแรงเข้าช่วย ใช้แผนการเชื่อมเมืองหลวงเข้ากับเมืองที่อยู่ห่างไกลด้วยระบบขนส่งความเร็วสูง ในหลายๆเมือง ให้การกระจายที่อยู่ของคน ออกจากเมืองใหญ่


อย่างที่ทุกคนทราบว่าจีนเปลี่ยนไปใช้ระบบการจ่ายเงินด้วย QR Code แทบจะทุกส่วนของประเทศ เนื่องจาก สะดวก เก็บขอมูลได้ และข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาลนี้แหละครับ ที่จีนจะเอามาต่อกร กับประเทศอเมริกา เพราะข้อมูลเหล่านี้มาจากประชากรที่มีปริมาณมากและเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงๆ และเบื้องหลังหรือแทบจะครึ่งหนึ่งของระบบข้อมูล ถูกไหลเข้าไปเก็บในบริษัทยักษใหญ่อย่าง อาลีบาบา ซึ่งสนองตอบรับข้อมูลเหล่านั้นนำมาใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้กับ ระบบ AI ที่แข็งแกร่งของตน


อย่างที่ทุกคนเคยรู้ว่า แจ๊คหม่านั้น คลั่งไคล้เรื่องกำลังภายใน ก็เลยนำคำว่าตั๊กม้อ มาใช้ในการสร้าง สถาบันในการสอนและอบรมเพื่อวางแผนการพัฒนา AI ในอนาคต โดยมีปณิธานว่า สถาบันนี้จะ รองรับและสร้างงานใหม่ในอนาคตขึ้นมาถึง 100 ล้านงาน จะให้บริการลูกค้าทั่วโลกถึง 2,000 ล้านคน และจะเป็นแพลทฟอร์มใหม่ให้แก่บริษัทต่างๆมากกว่า 10 ล้านบริษัท


สำนักตั๊กม้อใช้ภาษาอังกฤษ ว่า DAMO ย่อมาจาก Discovery+ Adventure+ Momentum+Outlook เป็นสถาบันที่มาแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีต่างๆในอนาคตให้กับทุกคนโดยเน้น ผลประโยชน์และความสนุก ทางอาลีบาบาได้จัดตั้งสถาบันนี้ 7 แห่งทั่วโลก จีน สิงค์โปร์ อเมริกา รวมถึง อิสราเอล(ดินแดนแห่ง โปรแกรมเมอร์สำหรับ ธุรกิจ Star-up) สถาบันนี้ได้ดึงหัวกระทิทางด้านเทคโนโลยีต่างๆทั่วโลกเข้ามาร่วมงานมากมาย มีสาขาที่ครอบคลุมเทคโนโลยีในอนาคตต่างๆจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น AI Lab(เทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์),Robotic Lab(เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์),Data Analytic Lab(เทคโนโลยีการวิเคราห์ข้อมูล),Financial Technology Lab (เทคโนโลยีด้านการเงิน) Biometric Lab(เทคโนโลยีชีวภาพ),Quantum Lab(เทคโนโลยีทางด้านควอนตัมคอมพิวเตอร์) และสาขาอื่นๆอีกมาก


ในปัจจุบัน อาลีบาบา ได้นำเทคโนโลยีทางด้าน AI มาปรับใช้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการนำข้อมูลของ Alipay(การเชื่อมต่อเงินในบัญชีธนาคารกับการจ่ายเงินออนไลน์) ที่คนจีนส่วนใหญ่นำไปใช้จ่ายสินค้าต่างๆ แทนเงินสดกัน ข้อมูลเหล่านี้ AI นำมาประมวลผลและได้นำเสนอ สินค้าที่คนจีนกำลังต้องการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก ตรงนี้เราจะเห็นว่า AI ของฝั่งจีนมีข้อมูลผู้ใช้มากกว่าเพราะเก็บข้อมูลการจ่ายเงินที่หน้าร้านแบบออฟไลน์ด้วย แตกต่างจาก AI ของอเมริกา ยกตัวอย่างของ Amazon ที่ได้ข้อมูลของผู้ใช้เฉพาะการซื้อของแบบออนไลน์เท่านั้น


นอกจากนี้ จีนได้นำเทคโนโลยีอย่าง Social Score Credit (ระบบให้คะแนนจริยธรรมของคน) โดยทำงานร่วม กับ ระบบจดจำหน้าตา(Face Recognition) เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันทีมีแต่คนดี เพื่อให้คนในสังคมช่วยเหลือกัน ก็ได้ AI มาช่วยประมวลผล ยกตัวอย่าง ใครมักจะเอื้อเฝื้อที่นั่งให้คนสูงอายุ ระบบนี้ก็จะเห็น เมื่อคนดีได้คะแนนมากๆ ก็อาจจะขึ้นรถประจำทางหรือรถไฟฟ้าฟรี เป็นต้นครับ


อาลีบาบาได้ สร้างห้างและร้านค้าอัจฉริยะไร้คนขาย ที่สามารถหยิบของและออกจากร้านได้เลย แจ๊คหม่าใช้คำว่า New Retail มาใช้เรียก ร้านประเภทนี้ โดยให้นิยามว่าเป็นการเชื่อมต่อหน้าร้านออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อเชื่อมประสบการณ์ของลูกค้า และยังมีการโชว์ตัวอย่างสินค้า ที่ลูกค้าสั่งซื้อออนไลน์มากที่สุดในร้านค้าของจริงๆเหล่านี้ ด้วย มีการเพิ่มประสบการณ์โดยให้ AI เป็นผู้ช่วยในการเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับตัวเอง บริการขนส่งจากร้าน New Retail ฟรี หรือ ให้ AI เป็นผู้ช่วยในการสั่งซื้อได้อย่างง่ายดาย การนำ AI มาใช้เป็นคนขับรถ (Driverless Car) ที่จะใช้ในบริเวณเมืองเพื่อลดปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆ การนำ AI มาใช้ในวงการแพทย์ สามารถประมวลผลจาก Data ของผู้ป่วยออกมาได้แม่นยำและ เมื่อค้นพบการรักษาโรคใหม่ๆก็ใช้เวลาให้ คุณหมอ AI ล้านกว่าตัวทั่วโลก เรียนรู้การรักษาได้โดยใช้เวลาไม่กี่นาที


จะเห็นได้ว่าการเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีของจีน ส่งผลให้คนในชาติได้รับประโยชน์ที่แท้จริง การเข้าถึงบริการสาธารณะที่ถูกขึ้นหรือแทบจะไม่มีค่าใช้จ่าย แถมยังเป็นปัจจัยสี่ที่มีคุณภาพ และเมื่อนั้นคนในชาติก็จะเลือกทำงานที่สร้างสรรค์และที่ตนรักโดยแท้จริง เราลองมองการวางแผน การทดลอง และลงมือทำของคนจีนมาปรับใช้ดูครับ เราถึงแม้ว่าจะไม่ได้เกิดเป็นคนจีน เชื่อว่าเราต้องได้ใช้เทคโนโลยีพวกเขาในอนาคนแน่นอน คุณจะเป็นผู้ตามหรือเลือกเป็นผู้นำ ขึ้นอยู่กับว่าเราลงมือทำอะไรวันนี้ครับ วันหน้าหนุนนำจะนำ บทความเกี่ยวกับเทคโนโลยีอื่นๆมาอัพเดตกันครับแล้วพบกันใหม่


เครดิตภาพ damo.alibaba.com/

เครดิตข้อมูล หนังสือ China5.0

9 views0 comments

Comments


bottom of page