top of page

Google Ads Solution

บริการโฆษณาออนไลน์บนระบบ Google Ads

บริการโฆษณาออนไลน์บนระบบ Google Ads ช่วยวิเคราะห์การตลาดออนไลน์ของธุรกิจ ตรวจสอบเว็บไซต์ นำเสนอแคมแปญต่างๆ เราจะช่วยเลือกรูปแบบของคียเวิร์ด และเนื้อหาของโฆษณา พร้อมให้คำแนะนำปรับปรุง Landing Page อย่างต่อเนื่อง โดยโฆษณาของลูกค้าจะนำเสนอผ่านบริการต่างๆบน Google Ads เราเน้นผลลัพธ์ โปรโมทธุรกิจ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ใช่ เพิ่มลูกค้าใหม่ เปลี่ยนยอดคลิก ให้กลายเป็นยอดขายได้มากขึ้น 

Google Ads Solution | Noonnum.com
ไม่ว่าเป้าหมายธุรกิจของคุณจะเป็นอย่างไร เราจะช่วยทำโฆษณาออนไลน์ตามเป้าหมายนั้น

  • เพิ่มจำนวนการโทรเข้ามายังธุรกิจของคุณ - กระตุ้นให้ลูกค้าติดต่อมาทางโทรศัพท์เพื่อจองการนัดหมาย สั่งซื้อสินค้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ช่วยปิดดีลต่างๆได้

  • เพิ่มจำนวนการเข้าชมร้านค้า - ถ้าคุณมีหน้าร้าน และอยากให้ลูกค้ารู้จักธุรกิจของคุณมากขึ้น เป้าหมายนี้จะช่วยลูกค้าสามารถทราบตำแหน่งของร้าน หาเส้นทางวิ่งตรงมาที่ร้านได้ รู้เวลาเปิดปิด รู้บริการต่างๆของธุรกิจ และสามารถกำหนดโฆษณานี้ให้แสดงผลไปยังโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะบริเวณรอบๆร้านของคุณได้

  • ดึงดูดให้ผู้ใช้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณ - เป้าหมายให้ผู้ใช้เลือกซื้อสินค้าในร้านค้าออนไลน์ ลงทะเบียนในรายชื่ออีเมล หรือกรอกแบบฟอร์มต่างๆ เป็นต้น

บริหารจัดการโฆษณา Google Ads จะครอบคลุมบริการดังนี้ 

 

  • Google Search - การแสดงผลโฆษณาโดยเน้นข้อความ ในกรณีที่ผู้ค้นหาค้นหาคำที่ตรงกับคีย์เวริด์ที่เราเลือกทำการตลาด

  • Google Display Network (GDN) - การแสดงโฆษณาโดยเป็นรูปภาพ วีดีโอ โดยนำขึ้นไปแสดงผลผ่านเว็บไซต์ บนYoutube บนแอพพลิเคชั่นที่เป็นพันธมิตรกับทางกูเกิล

  • Google Remarketing - การนำโฆษณาอาจจะเป็น Banner หรือวีดีโอขนาดสั้น เพื่อแสดงผลให้กลุ่มลูกค้าผู้มุ่งหวังที่เคยเยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างน้อยหนึ่งครั้งให้เห็นโฆษณา หรือข้อความนั้นซ้ำ ตามระยะเวลาและจำนวนความถี่ที่ผู้ลงโฆษณาต้องการ ผ่านเว็บไซต์ Youtube หรือ บนแอพพลิเคชั่นที่เป็นพันธมิตรกับทางกูเกิล 

ค่าบริการโฆษณา Google Ads | Noonnum.com

 ติดต่อเราและขอใบเสนอราคา 

รบกวนใส่ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลธุรกิจของคุณ  ทางทีมงานหนุนนำจะรีบติดต่อประสานเพื่อให้บริการทันทีครับ
bottom of page