top of page
  • Writer's pictureNum | Sahathust

ชวนคุยเกี่ยวกับหนังสือ 21st Century Skills Rethinking How Students Learn | Noonnum Podcast EP72


ชวนคุยเกี่ยวกับหนังสือ 21st Century Skills Rethinking How Students Learn | Noonnum Podcast EP72

วันนี้นำตอนหนึ่งของหนังสือเรื่อง ทักษะแห่งอนาคตใหม่การศึกษาเพื่อศตวรรษที่21 มาชวนคุยกันครับ หนังสือเล่มนี้รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในวงการศึกษาที่ต้องรีบเปลี่ยน รีบออกแบบใหม่ทั้งหมด

ความต้องการทักษะใหม่ๆ ที่เด็กๆจำเป็นต้องมี เพื่อนำไปใช้ในอนาคตตอนที่พวกเขาทำงานเป็นสิ่งจำเป็นมาก การท่องจำในสิ่งที่ครูสอนนั้นไม่สามารถใช้ได้อีกแล้ว ครูควรสอนให้เขาตั้งคำถาม ให้เขาวิจารณ์และรับฟังความเห็นที่แตกต่าง ทำงานร่วมกัน สอนให้เด็กเห็นคุณค่าของความพยายาม มากกว่าการแพ้ชนะ สิ่งเหล่านี้จำเป็นกว่ามาก


ควรร่วมมือกันทุกภาคส่วน ภาครัฐ ภาคการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน คุณครู ผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก และคุณพ่อคุณแม่ของเด็กต้อง หันมาวางแผน ช่วยกัน เพื่อหาทางออกและปรับเปลี่ยนการศึกษาของเด็กกัน


การศึกษาส่วนใหญ่ในเมืองไทย ยังเป็นระบบเดิมที่ไม่ค่อยได้เปลี่ยนมองหาแต่ผู้ชนะ มีเพียงการศึกษาในวงแคบเท่านั้นที่ปรับตัว เสนอทางเลือกการสอนทักษะใหม่ๆให้เด็ก


ครูควรจะสอนเขาให้น้อยลง แต่ให้เด็กๆเข้าใจมากขึ้น เน้นให้เด็กได้เรียนรู้จากการทำงานจริง ค่อยๆหล่อหลอม จากการลงมือปฏิบัติ ทำประยุกต์เข้ากับทฤษฎี ท้าทายให้เขาหลุดจากกรอบเดิม ลองฟังกันดูนะครับ


🎧 ฟัง Noonnum Podcast EP72 ได้บน Spotify:

🎧 ฟัง Noonnum Podcast EP72 ได้บน Spotify:
ฝากกดแชร์ กดไลค์กันด้วยนะครับ ฟังหนุนนำพอดแคสต์ เรื่องราวทางเทคโนโลยีสาระดีๆมีให้ฟังกันทุกวัน 😁

3 views0 comments

Comments


bottom of page