top of page
  • Writer's pictureNum | Sahathust

ผู้นำสี่ทิศ แล้วคุณหล่ะเป็นผู้นำแบบไหนกัน?

การทำงานในอนาคตยุคศตวรรษที่ 21 ต้องการทักษะหลากหลายประเภท ทั้งทักษะการทำงานประเภท Hard-Skill เช่น การเขียนโค้ดโปรแกรม การจัดการข้อมูล หรือ แม้กระทั่งการทำงานและจัดการกับ AI(ปัญญาประดิษฐ์) แต่สิ่งที่สำคัญพอๆกับ Hard-Skill หรือจำเป็นมากกว่านั้นก็คือ ทักษะประเภท Soft-Skill หรือทักษะการทำงานกับผู้คน ก็ยังเป็นทักษะที่จำเป็นในการทำงานในอนาคตอยู่มาก


ผู้นำสี่ทิศ แล้วคุณหล่ะเป็นผู้นำแบบไหน? | Noonnum.com

คนเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด ที่เราต้องบริหารจัดการ สิ่งที่เราต้องรับรู้กันนั้นก็คือ เราไม่สามารถมองคนและบริหารด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งได้อย่างเดียว เราจำเป็นต้องทราบว่า คนแต่ละคน มีคุณค่า ทัศนคติ บุคลิก นิสัย และแนวทางการดำเนินชีวิตแตกต่างกันทั้งสิ้น


หนุนนำเลยพามาชวนคุย ถึงความแตกต่างของครับ ซึ่งเราสามารถแบ่งคนตามลักษณะเด่นของอุปนิสัยใจคอ ความคิด การกระทำออกมาได้เป็น สี่ทิศ แต่ละทิศก็มีสัตว์สัญลักษณ์ และธาตุในทิศๆนั้น เพื่อให้ง่ายในการทำความเข้าใจครับ เรามาเริ่มดูกันเลย


ผู้นำทางทิศเหนือ สัตว์สัญลักษณ์ก็คือ กระทิง (ธาตุไฟ) /ใช้ความกล้านำชีวิต

  • ลักษณะนิสัยเด่น: สามารถสื่อสารความคิดของตัวเองได้ชัดเจน เป็นคนกล้าแสดงออก เปิดเผย เรียนรู้จากการลงมือทำ เน้นการปฏิบัติ ชอบแก้ปัญหา เป้าหมายชัดเจน รักพวกพ้อง

  • จุดอ่อน : ไม่ค่อยชอบฟังใคร ตัดสินใจเร็ว มีตัวตนสูง ไม่ค่อยคิดถึงความรู้สึกของคนอื่น และขาดความละเอียดรอบคอบ


ผู้นำทางทิศใต้ สัตว์สัญลักษณ์ก็คือ หนู (ธาตุน้ำ) /ใช้ความรักในการนำชีวิต

  • ลักษณะนิสัยเด่น: ประนีประนอม ใจเย็น อ่อนโยน ดูแลคนรักที่อยู่รอบข้าง คิดถึงแต่ความรู้สึกคนอื่น ไม่ชอบการทำเลาะหรือเถียงใคร ไม่ชอบความขัดแย้ง ชอบสนับสนุน

  • จุดอ่อน : กลัวคนอื่นจะไม่รักตน และยอมคนอื่นจนเสียความเป็นต้วเองได้ง่าย ไม่ค่อยชอบควาวุ่นวาย ไม่ชอบออกความเห็น มักจะเก็บความรู้สึกมากเกินไป บางครั้งอาจจะทำให้ระเบิดจนแสดงพฤติกรรมที่รุนแรงได้


ผู้นำทางทิศตะวันตก สัตว์สัญลักษณ์ก็คือ หมี (ธาตุดิน) / ใช้ความมั่นคงในการนำชีวิต

  • ลักษณะนิสัยเด่น: เป็นคนมีเหตุมีผลสูง มีตรรกะ เน้นข้อเท็จจริง เน้นข้อมูล ชอบความลงตัว มีการวางแผนที่ดี ชอบความละเอียดของแผนการ เป็นคนจัดระบบที่ดี และอยู่กับอะไรซ้ำๆเดิมๆได้ดี

  • จุดอ่อน : ขาดความยืดหยุ่น ชอบติชอบเตียน ชอบบ่น เป็นคนชอบความสมบูรณ์แบบ มักจะรอข้อมูลจนไม่กล้าตัดสินใจ ใช้เหตุผลอย่างเดียวบางครั้งก็ลืมคิดถึงความรู้สึก


ผู้นำทางทิศออก สัตว์สัญลักษณ์ก็คือ นกอินทรีย์ (ธาตุลม) / ใช้ความเปลี่ยนแปลงในการนำชีวิต

  • ลักษณะนิสัยเด่น: เป็นคนที่มองภาพรวมได้เก่ง มีวิสัยทัศน์ ชอบการเชี่อมโยงสิ่งต่างๆ ชอบปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ชอบอะไรใหม่ๆ มีจินตนาการสูง

  • จุดอ่อน : เบื่อง่าย อยู่กับอะไรเดิมๆได้ยาก ขาดความอดทน ขาดการลงมือปฏิบัติ ชอบคิดแล้วเสร็จในหัว ชอบคิดอย่างรวดเร็วทำให้ไม่ค่อยได้ยิน ได้ฟังความคิดเห็นคนอื่น


เมื่อเรารู้จักกับผู้นำทั้งสี่ทิศ แล้วก่อนที่จะกลับมาดูว่าเราเป็นผู้นำประเภทไหน ต้องบอกก่อนว่า คนหนึ่งๆสามารถมีลักษณะของทั้งสี่แบบได้เปลี่ยนแปลงไปตลอดชีวิต การดูว่าช่วงเวลานี้เราเป็นคนแบบไหน มีแนวโน้มว่าจะเป็นอย่างไร เพื่อนำมาปรับจุดด้อยของประเภทนั้น และใช้จุดเด่นของเราในการทำงาน


เมื่อเรารู้แล้วว่าเราเป็นผู้นำแบบไหน สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือ แล้วคนที่เราต้องอยู่ด้วย ทำงานด้วย หรือใช้ชีวิตด้วยหล่ะ ว่าเขาเป็นแบบไหน บางครั้ง เมื่อเราทราบแล้วว่า ทำไมเขาถึงทำอย่างนี้ ก็อาจจะมาจาก ฐานการดำเนินชีวิตที่แตกต่างจากเราก็ได้ อาจจะเกิดจากประสบการณ์วัยเด็ก หรือมาจากการเลี้ยงดู สาเหตุหลักที่ทำให้เราทะเลาะกัน มักจะเกิดจากการ พยายามให้อีกฝ่ายคิดเหมือนเราครับ


“กระทิง จะเป็นหนูได้อย่างไร หนูก็ไม่สามารถทำอย่างกระทิงได้แบบนั้น”

สิ่งที่เราพอทำได้ก็คือ เมื่อเรารู้แล้วว่าเราแตกต่างกัน แล้วเราสามารถช่วยเหลือ รับฟังกันให้เกิด ความคิดตรงกลางได้มั้ย หาแนวทางจากความขัดแย้ง เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มองเห็นคุณค่าในตัวเอง และมองเห็นคุณค่าในตัวผู้อื่นด้วยครับ เจอกันใหม่บทความหน้าครับ


เครดิต ขอขอบคุณ ครูป้อง Pattara Kittimanon สำหรับ เรื่องเล่านี้ครับ ทำให้เห็นคุณค่าของแต่ละคนได้ชัดขึ้น

199 views0 comments

Comments


bottom of page