top of page
  • Writer's pictureNum | Sahathust

การเรียนรู้สี่รูปแบบของมนุษย์ (VARK Learning Style) | Noonnum Podcast EP79


การเรียนรู้สี่รูปแบบของมนุษย์ (VARK Learning Style) | Noonnum Podcast EP79

วันนี้มาชวนคุยเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ แต่ละคนก็จะมีการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่ถนัด และแตกต่างกัน

.

.

ผมนำโมเดลการเรียนรู้สี่รูปแบบที่เรียกว่า VARK Model มาแชร์กันครับ ซึ่งโมเดลการเรียนรู้นี้ประกอบไปด้วย


👉 การเรียนรู้จากการมอง(Visual) - ต้องดูภาพ ดูกราฟ ดูสีต่างๆ แล้วถึงจะเข้าใจ


👉 การเรียนรู้จากการฟัง(Aural/Auditory) - ต้องฟัง พูด สรุปอีกครั้งถึงจะเข้าใจ


👉 การเรียนรู้จากการอ่านและเขียน (Read/Write) - ต้องอ่าน ลองเขียน จดสรุปออกมาถึงจะเข้าใจ


👉 การเรียนรู้จากการลงมือทำ (Kinesthetic) - ต้องลงมือทำ ต้องเคลื่อนไหว ผ่านประสบการณ์เท่านั้นถึงจะเข้าใจ


จะเห็นได้ว่าแต่ละคนจะมีจุดแข็ง-จุดอ่อนของรูปแบบการเรียนรู้ต่างกัน ถ้าเราเจอจุดแข็งรูปแบบที่เราถนัด เราก็จะสามารถเลือกวิธีการเรียนรู้เพื่อทำให้เข้าใจสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้น ลองหมั่นสังเกตตัวเองหรือเด็กๆกันดูว่า การเรียนรู้แบบใดที่ทำให้เข้าใจ ก็ช่วยกันเสริมจุดแข็ง แก้ไขจุดอ่อน เพื่อพัฒนาขึ้นครับ

.

.

🎧 ฟัง Noonnum Podcast EP79 บน Spotify:

🎧 ฟัง Noonnum Podcast EP79 บน SoundCloud:ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์ กดแชร์ หนุนนำพอดแคสต์กันด้วยนะ 😄

119 views0 comments

Comments


bottom of page